Aandacht en concentratieonderzoek

Aandacht- & concentratie onzerzoek

Binnen een aandacht/concentratieonderzoek trachten we op bovenstaande vragen een antwoord te vinden.

Een diagnostisch onderzoek vindt plaats, met gevalideerd testmateriaal. Gedurende ongeveer 90 minuten voert uw zoon of dochter verschillende opdrachten en testen uit.

De testresultaten worden geanalyseerd en een diagnostisch verslag wordt opgemaakt. Vervolgens wordt er een adviesgesprek gepland waarin de testresultaten besproken worden en we samen bekijken hoe deze bij uw zoon of dochter begrepen kunnen worden.

Wat zijn de capaciteiten van dit kind/deze jongere op vlak van aandacht/concentratie?

 

Zijn eventuele aandachtsmoeilijkheden te verklaren vanuit beperkte capaciteiten op vlak van aandacht/concentratie of ligt er een andere oorzaak aan de basis?

Een aandacht- concentratieonderzoek (test + verslag) kost € 150*.

Aansluitend wordt ook steeds een consultatie gepland om de testresultaten te bespreken (€50*).

 

* De meeste mutualiteiten voorzien in de terugbetaling

van psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren!

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be