Belevingsonderzoek en ontwikkelingspyschologisch onderzoek

Belevings onderzoek & ontwikkelings psychologisch

onderzoek

Binnen een belevingsonderzoek trachten we bovenstaande vragen te beantwoorden.

Tijdens een belevingsonderzoek leert de therapeut het kind/de jongere kennen binnen enkele individuele ontmoetingen.

In eerste instantie gebeurt dit door samen te praten, spelen, tekenen, ... maar ook via enkele opdrachtjes of vragenlijsten.

Een belevingsonderzoek omvat eveneens enkele oudergesprekken, waarin o.m. wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van uw kind op diverse domeinen.

De meeste mutualiteiten voorzien in een terugbetaling

voor psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren!

Hoe voelt uw kind zich en waar is het mee bezig?

Hoe kan zijn/haar gedrag begrepen worden?

Heeft uw kind zelf een hulpvraag en zoja, welke?

 

Waar in de ontwikkeling ervaart het eventueel moeilijkheden?

Wat zijn de sterktes van uw kind en waar liggen eventuele kwetsbaarheden?

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be