Gesprekstherapie

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een vorm van psychotherapie die vaak gebruikt wordt bij jongeren en volwassenen.

Binnen een vertrouwensrelatie kan men zijn/haar beleving verkennen en verwoorden.

Samen met de therapeut tracht men inzicht krijgen in het eigen functioneren, de eigen beleving, ...

Wanneer besloten wordt tot een therapeutische begeleiding, gaan we op regelmatige basis (vb 1x per week) samen aan de slag.

Er wordt steeds gezocht naar een therapie op maat: samen zoeken we hoe we op weg kunnen gaan.

Wanneer een jongere een therapeutisch proces start, is het belangrijk dat de ouders hierin betrokken worden. Parallel aan de therapie van de jongere, wordt dan ook een ouderbegeleiding voorzien. Zo kunnen ouders het proces van hun zoon/dochter begrijpen en ondersteunen.

Bij jongeren wordt de ouderbegeleiding vaak door een andere therapeut verzorgd, om de vertrouwensrelatie tussen de jongere en zijn/haar therapeut te waarborgen. 

De meeste mutualiteiten voorzien in de terugbetaling van psychotherpie voor kinderen en jongeren!

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be