Ruimte voor ouderbegeleiding

Ruimte voor ouderbegeleiding

- ondersteuning in het ouderschap

 

- samen zoeken naar manieren om uw kind te begrijpen en met hem/haar om te gaan

Ouderbegeleiding kan een vraag op zich zijn of is iets dat parallel aan de begeleiding van uw zoon/dochter gebeurt.

Wanneer er voor een kind/jongere een therapeutisch proces opstart, is het belangrijk dat ouders hierin betrokken worden. Zo kunnen ouders het proces van hun zoon/dochter begrijpen en ondersteunen.

Soms kan concrete informatie of advies ouders reeds een eind op weg helpen.

 

 

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be