Ruimte voor psychologische begeleiding

Ruimte voor begeleiding & psychotherapie

De meeste mutualiteiten voorzien in de terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren!

Wanneer besloten wordt tot een therapeutische begeleiding, gaan we op regelmatige basis (vb 1x per week) samen aan de slag.

 

Er wordt steeds gezocht naar een therapie op maat:

samen zoeken we hoe we aan het werk kunnen gaan en tot ontwikkeling kunnen komen.

Bij kinderen ligt het accent vaak op speltherapie

Bij jongeren en (jong)volwassenen ligt de nadruk vaak op gesprekstherapie, al dan niet gecombineerd met creatieve technieken en psychodrama

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be