Speltherapie

Speltherapie

Via het spel ontmoeten het kind en de therapeut elkaar. De speltherapeut ondersteunt het kind om in contact te komen met zijn/haar beleving, om zo meer inzicht te krijgen in zijn/haar gedachten, gevoelens en gedrag. Via spel wordt de (emotionele) ontwikkeling van het kind ondersteund.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie die vaak gebruikt wordt bij kinderen.

Spel is de taal van het kind; via spel kan een kind zich op een natuurlijke manier uiten, communiceren en experimenteren.

Wanneer een kind een therapeutisch proces start, is het belangrijk dat de ouders hierin betrokken worden. Parallel aan de therapie van het kind, wordt dan ook steeds een ouderbegeleiding voorzien. Zo kunnen ouders het proces van hun zoon/dochter begrijpen en ondersteunen.

De meeste mutualiteiten voorzien in de terugbetaling van psychotherapie voor kinderen en jongeren!

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be