Villa Kameleon

Praktijk voor

Kinder- en Jeugd psychotherapie

 

Gentbrugge

onderzoek,begeleiding & psychotherapie

 

voor kinderen, jongeren en ouders

U kan bij Villa Kameleon terecht met allerlei vragen of bezorgdheden betreffende uw zoon of dochter.

 

dit kan bijvoorbeeld zijn:

- slaap-, eet-, zindelijkheidsmoeilijkheden

- hoofdpijn, buikpijn, ... zonder aanwijsbare medische oorzaak

- moeilijkheden bij scheiding, nieuw samengesteld gezin, adoptie, ...

- (faal)angst, stress, rouw, depressie, trauma, ...

- opstandig gedrag, agressie, ...

- sociale moeilijkheden, identiteitsproblemen, ...

- moeilijkheden die samenhangen met ontwikkelingsstoornissen (Autisme Spectrum, ADHD, ...)

- schoolse moeilijkheden, ....

- ...

Villa Kameleon - Praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie Gentbrugge - info@villakameleon.be