Ruimte voor psychologische begeleiding

Ruimte voor  begeleiding & psychotherapie

  

Als cliëntgericht experiëntieel psychotherapeut werken wij steeds persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. 
Samen zoeken we op welke manier we tot ontwikkeling kunnen komen.

JONGEREN


Bij jongeren en (jong)volwassen ligt het accent vaak meer op gesprekstherapie.

OUDERS


Oudergesprekken kunnen parallel lopen aan een kindbegeleiding, maar kunnen uiteraard ook op zichzelf staan.

KINDEREN


Bij kinderen ligt het accent vaak op speltherapie.